Lab Photos

 

MN State Fair 2016

 

MN State Fair 2015

 

 

MN State Fair 2014

 

 

2013 lab members
2013

 

seven members
June 2012
Pictured from left to right: Hong Guo, Yuanyuan Zhang, Xiaoli Chen, Drew Brockman, Ming Zhao, Jessica Ann Deis, Jingyi Li

 

 

2009
2009